Angel Puyol

Angelpuyol

Participació al programa Millenium: Govern versus Mercats

Veure video

Cultura i vida: Del Genoma al Cos (Conferència amb Miguel Beato del Rosal, Jaume Bertranpetit i Àngel Puyol)

http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/cultura-i-vida-del-genoma-al-cos/211853

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s